Budovy a ich technika

Aj ten najlepší stroj beží iba vtedy, keď funguje technika budovy

Moderné stroje a zariadenia môžu byť iba také dobré, ako je technika budov, ktorá ich napája. Pretože bez čistého stlačeného vzduchu, bezporuchového prívodu prúdu a bez zodpovedajúcej teploty prostredia nie je ani ten najlepší stroj schopný produkovať kvalitu.

Preto by mala údržba vašich technických zariadení budov zaujímať rovnako významnú pozíciu ako údržba vašich výrobných strojov, lebo tieto zariadenia tvoria základ pre vysoko kvalitnú výrobu.

Postaráme sa o neustálu disponibilitu a údržbu vašej budovy, ako aj všetkých jej technických zariadení pre napájanie pracovných a sociálnych priestorov:

  • elektrickým prúdom
  • vykurovaním
  • vetraním
  • vodou
  • plynom
  • stlačeným vzduchom
  • inými médiami

Aby sme to dosiahli, vykonáme množstvo pracovných krokov, ktoré v spojení s pravidelnou údržbou a skúškami zabezpečia, aby zariadenia pod našou opaterou zostali v bezpečnom a funkčnom stave, pripravenom na prevádzku.

Náš odborný personál rád vypracuje koncepciu údržby a opráv technických zariadení vašich budov

Máte záujem o naše domové a technologické služby?

TDK Slovakia s.r.o.
spoločnosť zo skupiny spoločností 2K


Nezávislé certifikačné spoločnosti potvrdzujú kvalitu našich servisných činností a dodržiavanie bezpečnostných predpisov