Opravy servomotorov

Elektromotory – Opravy motorov na striedavý prúd a servomotorov (AC)

Naša prevádzka TDK Slovakia v Dubnici nad Váhom je od roku 2001 autorizovaným servisným partnerom firmy Siemens v oblasti opráv motorov a pohonov. Patria sem napríklad hnacie motory radov FT a FK , ako aj pohony vretien rady PH. Pracovníci sa pravidelne zúčastňujú školení vo firme Siemens v oblasti opráv motorov. Okrem toho opravujeme aj AC hnacie motory iných výrobcov, na striedavý prúd do výkonu 100 KW. Máme aktuálne poznatky o zariadeniach technických zmenách, prístup k potrebným náhradným dielom a aktuálnej dokumentácií výrobcu motorov.

V našej dielni disponujeme všetkými strojmi potrebnými na mechanické generálne opravy. Disponujeme nielen ponornými kúpeľmi a sušiacimi pecami pre izoláciu, ale aj skúšobnými stolicami pre následnú výkonovú skúšku pohonov od výrobcov Siemens a Lenze. Sklad náhradných dielov potrebných k oprave motorov je vybavený pre väčšinu štandardných používaných servomotorov. Opravy je tým možné vykonať okamžite.

Všetky motory sú pred opustením našej dielne podrobené dôkladným výkonovým testom, kde testy sú vykonané na vlastných skúšobných
stendoch podľa štandardov výrobcu motorov. Po základnej prehliadke motora a jeho diagnostike Vám spracujeme o meraniach a stave motora protokol ako aj samotnú cenovú ponuku pre opravu.

Máte záujem o opravy servomotorov?

TDK Slovakia s.r.o.
spoločnosť zo skupiny spoločností 2K


Nezávislé certifikačné spoločnosti potvrdzujú kvalitu našich servisných činností a dodržiavanie bezpečnostných predpisov