Ošetrenie a likvidácia prevádzkových materiálov

Dobrá starostlivosť o chladiace mastiace kvapaliny zaručuje dlhšiu životnosť nástrojov

Prevádzkové materiály ako oleje, chladiace mastiace kvapaliny a pracie
tenzidy sa v moderných výrobných podnikoch nedajú odmyslieť. Zaručujú vysoké rezné rýchlosti, dlhú životnosť nástrojov, vysokokvalitné povrchy a dodržanie požiadaviek čistoty. Dobrá starostlivosť o chladiace mastiace kvapaliny zaručuje dlhšiu životnosť nástrojov.

Všetky tieto vlastnosti môže Vaša prevádzková látka spĺňať len vtedy, keď sa o ňu
príslušne staráte. Nedostatočnou starostlivosťou rýchlo vznikajú stavy ohrozujúce
zdravie, extrémne zaťaženia zápachom a prestoje stroja kvôli neplánovane častým
intervalom výmeny. Aby sa tomu zabránilo, vyvíjame pre Vaše prevádzkové materiály
účinné koncepty starostlivosti.

Náš zaškolený odborný personál rád prevezme kontrolu Vašich prevádzkových
látok v našich laboratóriách, ako aj starostlivosť o ne priamo u Vás.

V prípade potreby vykonávame samozrejme aj odbornú výmenu prevádzkových látok so
všetkými súvisiacimi čistiacimi prácami priamo u Vás.

Vaše výhody

  • Rýchle a lacné analýzy vo vlastných laboratóriách

  • Redukcia nákladov dlhou životnosťou chladiacich kvapalín

  • Analýza, starostlivosť a výmena prevádzkových látok z jednej ruky

Máte záujem o naše služby pri likvidácii prevádzkových materiálov?

TDK Slovakia s.r.o.
spoločnosť zo skupiny spoločností 2K


Nezávislé certifikačné spoločnosti potvrdzujú kvalitu našich servisných činností a dodržiavanie bezpečnostných predpisov