Priemyselný servis

Premiestňovanie strojov a výrob

Premiestňovanie pre nás znamená oveľa viac než iba prepravnú prácu

Staré nemecké príslovie hovorí: Kto odpočíva, ten zhrdzavie .“ Je zrejmé že to má veľký význam predovšetkým pre moderné podniky . Lebo ten, kto chce byť aj zajtra ešte konkurencieschopný, musí včas rozpoznať najnovší vývoj a byť otvorený voči inovatívnym myšlienkam. Zmeny a zlepšenia sú preto vo výrobnom závode nevyhnutné. Spolu pôsobíme aktívne pri vašich plánovaných zmenách.

Pritom je jedno či sa jedná o vnútropodnikové prepravy strojov, alebo o premiestnenie kompletných výrobných úsekov do iných prevádzok .

My sme ten správny kontaktný partner pre vás!

Je veľa firiem, ktoré ponúkajú jednoduchú ťažkú prepravu. Avšak ona samotná vám pri premiestňovaní vašich výrobných zariadení veľmi nepomôže.

Podľa nás patrí k premiestneniu strojov jeho plánovanie rovnako ako aj presná inštalácia a uvedenie do prevádzky v novej destinácii.

Prostredníctvom predchádzajúceho zhotovenia referenčných obrobkov vám garantujeme, že stroj bude v novej prevádzke produkovať v rovnakej kvalite ako v pôvodnej.
Okrem toho zhotovíme všetky prípojky energií, vybudujeme infraštruktúru okolitého prostredia , ako sú regály, žeriavy a ochranné zariadenia a stroj na nanovo nalakujeme podľa vašich predstáv.

Vďaka našim dlhoročným medzinárodným skúsenostiam v tejto oblasti disponujeme dobrými referenciami v Európe, ako aj v Ázii.

Máte záujem o naše priemyselné služby?

TDK Slovakia s.r.o.
spoločnosť zo skupiny spoločností 2K


Nezávislé certifikačné spoločnosti potvrdzujú kvalitu našich servisných činností a dodržiavanie bezpečnostných predpisov