Revízie a skúšky

Ten, kto skúša svoje prevádzkové prostriedky, predchádza pracovným úrazom a príčinám požiarov

Téma bezpečnosti pri práci získava neustále na význame. Preto nie je dôležité iba školenie pracovníkov k tejto téme . Rovnako dôležité je, aby ste pracovali s bezpečnými a bezchybnými prevádzkovými prostriedkami.

Vykonávame a zabezpečujeme pre vás nasledovné skúšky predpísané profesijným združením:

  • Malé elektrické zariadenia vŕtačky ručné brúsky , osobné počítače , chladničky , atď.
  • Podružné rozvody
  • Výrobné stroje a zariadenia
  • Lisy
  • Zdvíhacie zariadenia , žeriavy
  • Závesné prostriedky
  • Zariadenia hasiacich systémov
  • Motoricky ovládané brány
  • Regále

Na odskúšanie týchto zariadení je vám k dispozícii špecializovaný personál s potrebnými odbornými znalosťami. Bezchybne fungujúce technické zariadenia budov
sú nutným predpokladom pre fungujúci podnik rovnako, ako aj výrobné stroje a zariadenia. Kompletná dokumentácia je udržiavaná v našich systémoch pre účely auditov.

Nemusíte sa už o nič starať! Všetky zariadenia a ich skúšky sú evidované v našom softvérovom systéme , určenom pre starostlivosť o tieto zariadenia.
Ohlásime sa a včas vykonáme potrebné opakované skúšky!

Máte záujem o naše vyšetrovacie služby?

TDK Slovakia s.r.o.
spoločnosť zo skupiny spoločností 2K


Nezávislé certifikačné spoločnosti potvrdzujú kvalitu našich servisných činností a dodržiavanie bezpečnostných predpisov