Nadviazanie kontaktu

Sídlo spoločnosti:
TDK Slovakia s.r.o.
Kukučínova 2148/84 · 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4301 620
info@tdk-service.sk

Prevádzka:
Areál ZŤS č.924 · 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 905 741 425
dubnica@tdk-service.sk

Miesta

  Prečítal som si poznámku o zásadách ochrany osobných údajov.

  Vzal som na vedomie zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s tým, že moje údaje budú elektronicky zhromažďované a uchovávané, aby bolo možné odpovedať na moju žiadosť. Poznámka: Váš súhlas môžete kedykoľvek do budúcnosti odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@tdk-service.sk.

  Ak ste človek, vyberte obrázok Strom .

  TDK Slovakia s.r.o.
  spoločnosť zo skupiny spoločností 2K


  Nezávislé certifikačné spoločnosti potvrdzujú kvalitu našich servisných činností a dodržiavanie bezpečnostných predpisov