Opravy & údržba

 • Renovácia a údržba strojov a zariadení
 • Opravy mechanických a elektronických častí strojov
 • Servis náhradných dielov
 • Oprava elektromotorov trojfázových motorov a servomotorov
 • Prehliadka strojov a zariadení
 • Geometrické meranie strojov

D'alšie informácie

Priemyselný servis

 • Skúšky UVV (ochrana pred úrazom) a DGUV (odborné skúšky)
 • Projektovanie a servis priemyselných zariadení na filtráciu vzduchu
 • Jednoduché kovové súčiastky a konštrukcie
 • Starostlivosť a likvidácia prevádzkových  materiálov
 • Udržiavanie technického vybavenia budov
 • Čistenie kontajnerov a plastových paliet

D'alšie informácie

Automatizácia a dodatočné vybavenie

 • Modernizácia strojov a zariadení
 • Nakladacie a vykladacie systémy
 • Prepojovacie systémy

D'alšie informácie

Premiestnenie strojov a výroby

 • Sťahovanie strojov a zariadení
 • Realizácia kompletného sťahovania prevádzky/podniku
 • Vypracovanie plánov a podpora projektov sťahovania

D'alšie informácie