Opravy a údržba

Opravy a údržba strojov a zariadení mnohých výrobcov

Moderné koncepcie opráv a údržby umožňujú vysokú technickú dostupnosť

Kto chce dnes obstáť v konkurencii ten musí mať svoje náklady pevne pod kontrolou a neustále zvyšovať produktivitu svojho podniku. Spoľahlivo pracujúce stroje a zariadenia sú pritom základným predpokladom . My z TDK stojíme pri vašej údržbe svojim skúseným tímom inžinierov, technikov a špecializovaných pracovníkov po vašom boku. Na želanie prevezmeme aj plnú zodpovednosť za technickú dostupnosť vašich strojov a zariadení.

Pritom nehrá žiadnu úlohu, či sa jedná o elektronické alebo mechanické prvky na konvenčných, alebo CNC strojoch.

Oprava mechanických a elektronických konštrukčných skupín, diagnostika a servis CNC strojov.

Opravy konštrukčných skupín v našej dielni vám garantujú bezporuchovú výrobu vo vašej prevádzke.

V našich dielňach vykonávame opravy samostatných mechanických skupín, ako sú prevodovky, otočné stoly, alebo vretená. Postaráme sa o ich prepravu do našej dielne a po vykonanej oprave ich dovezieme späť.

Nastavenie geometrických prvkov, ako aj následné uvedenie do prevádzky pritom u nás samozrejme patria do predmetu dodávky.

Vykonávame aj opravy konštrukčných skupín z oblastí ovládacej, riadiacej elektroniky a elektroniky pohonov.

Celky pohonov budú po vykonanej oprave odskúšané na našich skúšobných stojanoch.

.

Máte záujem o opravy a údržbu?

TDK Slovakia s.r.o.
spoločnosť zo skupiny spoločností 2K


Nezávislé certifikačné spoločnosti potvrdzujú kvalitu našich servisných činností a dodržiavanie bezpečnostných predpisov